Oficiální stránky obce Seč

Historie obce a současnost

Historie obce Seč

Kdy byla Seč založena nelze spolehlivě určit. Snad někdy v polovině 14. století, možná i dříve. Co však je známo s naprostou určitostí je fakt, že první zmínka o této obci se datuje k roku 1397, kdy tehdejší majitel obce Brandýs nad Orlicí věnoval v místním kostele pro nový oltář sv. Jakuba mj. také plat ve vsi Seči. Dokládá se, že název Seč vzešel z toho, že ves vznikla na místě vysekaného lesa neboli na „seči“.

Historie v datech

V roce 1406 byla obec Seč spojena s dílem náležejícím k lichtemburské polovině Chocně (jednalo se o tzv. „dvory kmecí“). Do roku 1636 obec Seč patří k choceňskému panství. Roku 1756 Seč kupuje F. Oldřich Kinský z Vchynic, a tak se Seč odpoutává od statku Borovnice a znovu je připojena k choceňskému panství. V roce 1830 je obec oddělena od Chocně a připojena ke Kostelci nad Orlicí a zůstává tak, až do zániku patrimoniální správy. Velmi významný den pro obyvatele Seče se udál roku 1850, kdy se Seč stává samostatnou a samosprávnou obcí. 1.2.1949 je Seč oddělena od okr. Rychnov nad Kněžnou a přidělena k okr. Vysoké Mýto. 1.1.1951 Okresním městem, pod které spadá obec Seč se stává Ústí nad Orlicí.

Současnost

V současnosti obec Seč spadá pod Okres Ústí nad Orlicí. Žije v ní 155 trvalých obyvatel o věkovém průměru 37,2 let. Rozloha obce se počítá na 243 hektarů. O pořádání kulturních akci, které jsou místními lidmi hojně navštěvované, se stará hned několik spolků.

Symboly obce

Významnými symboly obce jsou její znak a vlajka. Naší obci byly přiděleny v roce 2014. Autoři návrhu znaku a vlajky pro obec Seč je pan Jan F. Křivohlávek a zastupitelstvo obce.

Návrhy na znaky obcí vycházejí vždy z několika hledisek, mezi která patří:

– název či poloha obce

– minulost obce

Horní zelené pole připomíná krajinu, kterou je obec obklopena (lesy, louky a úrodná pole). Useknutá větev odkazuje na jméno obce a původ někdejší vsi, která byla „vysekána″ z původního pralesa. Později dostala jméno Seč. Lipové listy připomínají tři bývalá panství, to je Brandýs n. Orlicí, Choceň a Potštejn. V jejich trojúhelníku se Seč nachází. K těmto panství v minulosti původní ves patřila, buď celá, nebo její část. Dva modré pruhy odkazují na dvě řeky, Divokou a Tichou Orlici, mezi nimiž se obec nachází.

Comments are closed.