Oficiální stránky obce Seč

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

21 května, 2019

Obec Seč

Informace pro občany

o konání zasedání zastupitelstva obce Seč

místo konání:

HZ Klub Seč, Seč 17

doba konání:

11.06.2019   19:00

Navržený program:

– Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

– Schválení programu

– Záměr prodat pozemek. Pozemek p.č. 115/4

– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

– Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2018

– Další obecní náležitosti

– Diskuse

V seči dne 21.05.2019

                                                                                                                          Radek Dostálek

                                                                                                                           starosta obce

Vyvěšeno dne  : 21.05.2019

Sejmuto dne     :

Last modified: 2 července, 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *